Forside Forside
Forside      Forside
Lejebetingelser
Varene leveres i efterset og rengjort stand, og skal returneres i samme stand, evt. returneret snavset materiel rengøres for lejers regning.
Lejer er ansvarlig for al material fra udleveringstidspunkt til det er os i hænde igen.
Al material skal opbevares beskyttet for snavs og fugt mm.
Evt reklamationer skal fremsættes inden ibrugtagelse.
Videre genudlån/leje er ikke tilladt uden vores forudgående accept.

For alle telte gælder følgende:
Inden opsætning af det lejede materiel, påhviler det lejer at kontrollere at telt osv. kan være på opstillingspladsen.

Såfremt opstillingen af det lejede materiel kræver specielle tilladelser fra offentlige myndigheder, påhviler det lejer at fremskaffe sådanne tilladelser. Udlejer er gerne behjælpelig med rådgivning omkring dette.

Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Opstilling og nedtagning af teltene kan aftales mod betaling. Leveringsbetingelser er forskellig for de enkelte telttyper. Se i prislisten samt i vort katalog for mere information. For pavilloner samt 6, 10 og 12 m brede telte gælder standardprisen, såfremt følgende er opfyldt: Pladsen er ryddet og klargjort ved ankomst. Gulv lægges efter terræn, gulvet er ikke nyvasket, kan aftales på forhånd. Afstanden til opstillingsstedet må ikke overskride 15 m fra parkeringsmulighed, trapper tæller 1 m pr. trin. Ved specielle forhold udarbejdes særskilt tilbud. Stilles hjælpere til rådighed for opsætning, forudsættes disse til stede på det aftalte tidspunkt. Vi kommer altid gerne, og giver råd og vejledning omkring telte m.v., uden omkostninger for lejer. Det er ikke tilladt at sætte klistermærker e.l. på vort materiel. Endvidere må der ikke grilles i vore telte. Ønskes specielle mad- og grilltelte, kan dette også tilbydes.

Telte kan hos Aamand Udlejningscenter forsikres mod storm og brand (IKKE hærværk) - prisen er 2,50 kr pr. kvm. Ved storm forstås at vinden har været over 17,2 m/s. Der vil dog altid være en selvrisiko på 5.000 kr.

Ansvarsfraskrivelse:
Hvis "lejer" er i tvivl om, hvorvidt der forefindes kabler, ledninger, gas, vand-, fjernvarmerør e.l. i det område, hvor et telt skal placeres - og hvor lejer iøvrigt selv anviser placeringen - vil det altid være lejer, der har ansvaret for på forhånd at have indhentet oplysninger om ledningsføringer på opstillingsstedet. Det påhviler til enhver tid lejer at formidle oplysninger herom til udlejer, samt tydeligt markere på opstillingsstedet, hvor der ikke må slås pløkker i. Udlejer fraskriver sig derfor ethvert ansvar for såvel skader som følgeskader, der opstår ved nedramning af pløkker til fastgørelse af teltet. Enhver skades udbedring påhviler derfor alene lejer eller lejers forsikringsselskab, hvis lejer er forsikret mod dette. (Et alternativ til pløkker kan være fastgørelse af teltet med spændebånd til store betonklodser - merpris for dette oplyses særskilt på ordrebekræftelsen.)

Transport
Kunden er altid velkommen til selv at afhente og bringe varerne retur, når transportmidlet er egnet dertil - almindeligvis lukket bil. Vi bringer naturligvis også ud til fordelagtige priser, spørg venligst.

Betaling
Betaling for udlejning er altid netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt. Der kan forudbetales via netbank. Ordre under
250,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på 50,00, gælder ikke for salgsvarer

Se iøvrigt betingelserne under 'Yderligere betingelser'
 
Aamand udlejingscenter logo

Over 30 års erfaring med udlejning af telte, borde, stole og service. - alle priser er i DKK og incl. moms excl fragt.

Vojens: Tlf 74 50 64 40  Forside
Ringtvedvej 8,
6500 Vojens

-

Aabenraa: Tlf 74 62 64 45
Brunde Vest 2B,
6230 Rødekro 

Cookie-indstillinger - Privatlivspolitik
Aamand Udlejningscenter facebook Aamand udlejingscenter dankort Aamand udlejingscenter visakort